+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 27.6. 2012

19. 06. 2012 | admin
 v zasedací místnosti obecního úřadu.  Začátek v 18 . 00 hodin.

Program zasedání :
1. Organizační záležitosti.
2. Schválení ÚP Kravsko.
3. Schválení zástupce Obce Kravsko do výběrového řízení  na kanalizaci.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2012.
5. Žádost o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ.
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
7. Kácení stromů.
8. Zpráva starosty
9. Diskuse – závěr.

 

V Kravsku dne 16.6. 2012   
Pavel Hlávka, starosta obce