+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 26.10.2011

20. 10. 2011 | admin
 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko. Začátek v 18.00 hodin.

Program zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
3. Plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011
4. Rozpočtové opatření č. 7/2011
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Zadání zakázek malého rozsahu
8. Schválení dodatku č. 1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK“
9. Zpráva starosty
10. Diskuse - závěr.

V Kravsku dne 19.10.2011

Pavel Hlávka
starosta obce