+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 25.5.2011 v zasedací místnosti

16. 05. 2011 | admin
obecního úřadu Kravsko Začátek v 18.00 hodin.

Program zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2010. Schválení závěrečného účtu obce Kravsko za r. 2010.
3. Časový plán zasedání
4. Pronájem pozemků
5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.
6. Zpráva starosty
7. Diskuse – závěr

V Kravsku  dne  16.5.2011
Hlávka Pavel   -   starosta obce