+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 22.6.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko.

14. 06. 2011 | admin
Začátek v 18. 00 hodin.


Program zasedání :
1.) Organizační záležitosti
2.) Pronájem pozemku
3.) Rozpočtové opatření č.1, č. 2, č. 3.
4.) Zpráva o plnění rozpočtu od 1.1.2011 do 31.5.2011.
5.) Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace.
6.) Zpráva předsedy kontrolního výboru.
7.) Schválení zadání Územního plánu KRAVSKO.
8.) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
9.) Prodej pozemků
10.)  Zpráva starosty
11.)  Diskuse – závěr.

V Kravsku 13.6.201

Pavel Hlávka - starosta obce