+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 21.9.2011

14. 09. 2011 | admin
v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko Začátek v 18.00 hodin.

Program zasedání
1. Organizační záležitosti
2. Zóna stání v obci
3. Smlouva o právu provést stavbu
4. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
5. Pronájem pozemků
6. Rozpočtové opatření č.4, č.5 a č.6.
7. Zadání zakázky malého rozsahu.
8. Zpráva starosty
9. Diskuse – závěr.

v Kravsku dne 6. 9. 2011

Pavel Hlávka
starosta obce