+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 21.3.2012

08. 03. 2012 | admin
 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko Začátek v 18.00 hodin.


Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Rozpočet obce Kravsko na rok 2012.
3. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Kravsko za r.2011.
4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko.
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ.
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva finančního výboru
8. Pronájmy pozemků
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
10. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
11. Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 1/2012
12. Podání žádosti o dotace na zateplení  školních budov v rámci programu OPŽP
13. Znak a vlajka obce Kravsko
14. Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Kravsko.
15. Správce sportovního zařízení Kravsko
16. Diskuse – závěr
V Kravsku dne 7.3.2012
Pavel Hlávka, starosta obce