+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 18.června 2014

11. 06. 2014 | admin
 v 18 : 30 hodin v zasedací síní obecního úřadu.


Program :
1. Organizační záležitosti
2. Návrh závěrečného účtu Obce Kravsko za r. 2013.
3. Protokol o schválení účetní závěrky Obce Kravsko za r. 2013.
4. Výsledek hospodaření za rok 2013.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2014 a 4/2014.
6. Odprodej pozemku
7. Zakázky malého rozsahu.
8. Mimořádné navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kravsko. příspěvkové organizace.
9. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
10. Smlouva č. 12117053 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene.
12. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
13. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu DSO kanalizace severozápadní větev.
14. Zpráva starosty
15. Diskuse - závěr

Vyvěšeno :  11.06.2014
Sejmuto :  18.06.2014