+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 16.3.2011

08. 03. 2011 | admin
 v zasedací místnosti obecního úřadu Kravsko. Začátek v 18.00 hodin.


Program zasedání
1 . Organizační záležitosti
2 . Závěrečné vyúčtovaní akce přístavba-rekonstrukce pavilonu Tv. ZŠ Kravsko a
     protokol o  zařazení dlouhodobého majetku do užívání.
3 . Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace.
4 . Vyhodnocení plnění rozpočtu za rok 2010.
5 . Návrh rozpočtu obce na rok 2011.
6 . Rozpočtové opatření č. 9 /2010.
7 . Zpráva finanční a kontrolní výboru.
8 . Zpráva o výsledku inventarizace obce.
9 . Záznam o určení oprávněné osoby.
10.a) Komise veřejného pořádku.
     b) Komise pro výběr nájemníků
     c) Povodňová a požární komise
     d) Zástupci obce Kravsko - DSO
11. Projednání „ Zadání ÚP obce Kravsko“.
12. Plán činnosti výborů pro kultůru a sport.
13. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
14. ZŠ a MŠ Kravsko- žádost o zúčtování hospodářského výsledku roku 2010
15. Zadání zakázek malého roszahu
16. Vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ.
17. Schválení pracovníků na VPP.
18. Různé
19. Diskuse-závěr.

V Kravsku dne 8.3.2011.     Hlávka Pavel    starosta obce