+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 12.června 2013

04. 06. 2013 | admin
v 18.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Rozpočtová opatření č.3/2013 a 4/2013
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru
6. Zakázky malého rozsahu
7. Vyhodnocení provozního rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VaK Znojemsko za rok 2012.
8.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu  DSO Kanalizace, severozápadní větev.
9. Různé
10. Diskuse a závěr.
V Kravsku dne 4.6. 2013.
Pavel Hlávka, starosta obce