+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 11.září.2013

04. 09. 2013 | admin
v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.Program zasedání :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3. Pronájem pozemku
4. Schválení zadávací dokumentace
5. Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6. Schválení dotace JMK z „Program rozvoje venkova“
7. Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8. Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11. Rozpočtová opatření
12. Různé
13. Diskuse - závěr

Pavel Hlávka, starosta obce