+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 11. prosince 2013 v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

04. 12. 2013 | admin
Program zasedání :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků.
3. Prodej pozemku.
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur obce Kravsko a ŽŠ a MŠ Kravsko.
10. Stanovení ceny pozemků
11. Dodatek č.1. ke smlouvě č. 18881/13
12. Smlouva o smlouvě budoucí.
13. Rozvrh zasedání ZO na r. 2014.
14. Zpráva starosty.
15. Diskuse – závěr.

V Kravsku 3.12.2013    
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 3.12.2013
datum sundání: 11.12.2013