+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 20. 2. 2012

08. 02. 2012 | admin
v zasedací síni obecního úřadu Kravsko. Začátek v 17.00 hod.Program zasedání :
 1.  Organizační záležitosti
 2.  Rozpočtové opatření č. 10/2011
 3.  Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011
 4.  Zateplení školních budov.
 5.  Zpráva o výsledku inventarizace
 6.  Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko
 7.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
 8.  Plán činností výborů pro kulturu a sport
 9.  Různé
10. Diskuse – závěr
V Kravsku dne 8.2.2012 
Pavel Hlávka,  starosta obce