+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 12.1.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

03. 01. 2011 | admin
Začátek v 17.30 hodin.

Program.
1. Organizační záležitosti.
2. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.
3. Kácení stromů
4. Žádost ing. Kyněry o zařazení jeho požadavků do nového ÚP obce Kravsko.
5. Žádost o poskytnutí dotace JMK na výstavbu parkoviště.
6. Zpráva starosty
7. Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 3.1.2011.
Pavel Hlávka     starosta obce