+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

04. 06. 2015 | admin
které se uskuteční ve středu dne 10. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení v 19.oo hod.

PROGRAM
1.    Organizační záležitosti.
2.    E.ON- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
3.    Zpráva starosty - závěr.

V Kravsku 2.6.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:    2.6.2015.
Sňato: