+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

23. 04. 2015 | admin
které se uskuteční ve středu dne 6. května 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení v 19.oo hod.
PROGRAM

1.    Organizační záležitosti.
2.    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti..
3.    Regioprojekt – Žádost o vydání souhlasného stanoviska.
4.    Ing. Petr Pokorný – Příkazní smlouva.
5.    Zpráva ze 6. KD kanalizace
6.    Návrh rozpočtu na r. 2015.
7.    VPP – informace.
8.    Zpráva starosty.
9.    Diskuse, Výpis usnesení , závěr.

V Kravsku 23.4.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno:   23.4.2015.
Sňato: 7.5.2015