+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko

11. 04. 2013 | admin
které se koná dne 17.4. 2013 v 18.00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.


Program :
1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemku
3. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
4. Smlouva o budoucí smlouvě kupní.
5. STL plynofikace – zařazení do majetku obce.
6. Technické zhodnocení – rekonstrukce podlahy v zasedací síni –zařazení do majetku obce.
7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a závěrečný účet obce Kravsko.
8. Rozpočtová opatření č. 1/2013 a 2/2013
9. Rozpočet DSO.
10. Dohoda o převzetí závazku (převzetí investorství kanalizace).
11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
12. Návrh na odkup  cesty .
13. Zakázky malého rozsahu.
14. Diskuse – Závěr
V Kravsku dne 10.4. 2013
Pavel Hlávka, starosta obce

Datum vložení: 10.4.2013
Datum sundání: 18.4.2013