+420 515 255 131

Pozvánka na Zasedání obce Kravsko, dne 14.12.2011

07. 12. 2011 | admin
v zasedací síni obecního úřadu Kravsko, začátek v 18.00 h
Program zasedání :
1.  Organizační záležitosti
2.  Závěrečné vyúčtování – parkoviště „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
3.  Závěrečné vyúčtování – dětské hřiště „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
4.  Inventarizační komise
5.  Rozpočtový výhled
6.  Rozpočtové opatření č.8/2011 a č. 9/2011.
7.  Rozpočtové provizorium
8.  Záležitosti ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace
9.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
11. TDO
12. Různé
13. Diskuse – závěr

 

V Kravsku dne 7.12.2011      Pavel Hlávka,  starosta obce