+420 515 255 131

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO,

30. 06. 2015 | admin
které se uskuteční ve  středu  8. července v 19.00 hod  v zasedací síni obecního úřadu Kravsko, Kravsko č.p. 12

Navržený program:
1.  Složení slibu.
2.  Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.  Schválení programu
5.  Volba volební komise.
6.  Volba starosty a místostarosty
7.  Zřízení výborů zastupitelstva obce
8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9.  Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10.  Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“
11.  Schválení rozpočtu obce na r. 2015..
12.  Projednání rekonstrukce místních komunikací.
13.  Prodej stavebního pozemku.
14.  Prodej pozemku LesůmČR.
15.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků – ZSO  VAK.
16.  Závěrečný účet Obce Kravsko za r. 2014; Účetní závěrka obce a ZŠ za r. 2014.
17.  KB – poskytnutí úvěru.
18.  Diskuse

Kravsko  dne 29.června 2015
Mgr. František Moučka, starosta