Obec Kravsko

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

2. 4. 2010 vložil admin

Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obecní úřad Kravsko do 10.4.2010. Uzávěrka k podání žádosti je 10.4.2010 ve 12.00 hodin.

V žádosti uvedou: Jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, bydliště.

Všichni zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr s provozováním KD.
Na základě tohoto pohovoru vybere Zastupitelstvo Obce Kravsko nového nájemce KD.

V Kravsku dne  1.4.2010. 
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Ostatní 2010 |

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

29. 3. 2010 vložil admin

V souladu se Zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, §14 písmeno c,  stanovuji pro volby, které se uskuteční ve dnech  28.a 29. května 2010
minimální počet členů volební komise  takto:

- minimální počet členů volební komise šest, včetně zapisovatele

V Kravsku 29. března 2010.
Mgr. František Moučka,starosta obce

V rubrice Ostatní 2010 |

Rozpočet obce na rok 2010

24. 3. 2010 vložil admin

Rozpočet - příjmy (xls)
Rozpočet výdaje (xls)

V rubrice Rozpočet obce |

USNESENÍ č. 2/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 16. března 2010

vložil admin

Usnesení č. 2/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 16.3.2010 pana Jaromíra Kuřítku a  ing. Radima Šefčíka
b/  následující program zasedání:

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2010 |

Trhy Kravsko

22. 3. 2010 vložil admin

Trhy pro veřejnost budou každou poslední neděli v měsíci v čase od 7.00 do 11.00 hod.

Další termíny:
25. 4. 2010
30. 5. 2010
27. 6. 2010

trhykravsko@seznam.cz
 tel.:  776 245 358
 

V rubrice Kalendář akcí |

Dětský maškarní ples - 14.3.2010

18. 3. 2010 vložil admin

Video z karnevalu na YouTube 

Pokračování článku »

V rubrice Fotogalerie |

Návrh rozpočtu roku 2010

12. 3. 2010 vložil admin

Rozpočet DSO DSO - kanalizace severozápadní větev

V rubrice Rozpočet obce |

USNESENÍ č. 1/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 9. února 2010

11. 3. 2010 vložil admin

Usnesení č. 1/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání dne 9.2.2010 pana Aleše Hutaře a  pana Konráda Trimmela
b/ za zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítka
c/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2.  Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2009.
3.  Projednání rozpočtového opatření č. 9/2009.
4.  Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2009.
5.  Projednání finančního vyúčtování dotace - sportoviště.
6.  Žádost o dotaci- zateplení školních budov.
7.  Projednání plánů výborů pro kulturu a sport.
8.  Prodej obecních pozemků
9.  Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2009
10.  Žádost o prodloužení stávajícího STL plynovodu DN 50
11.  Pan Dušan Dubiš – Žádost o odložení splátky dlužné částky.
12.  JMK – Žádost o dotace.
13.  E.ON Distribuce ,a.s.- rekonstrukce veřejného osvětlení.
14.  Zpráva starosty.
15.  Diskuze – závěr

Hlasování č. 1:      Pro: 6             Proti:   0                    Zdržel se:  0

Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO 2010 |

Stránky (88): « První ... « 75 76 77 [78] 79 80 81 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...