Obec Kravsko
Obec Kravsko

Ubytování v domě s podporovanými byty a pečovatelská služba

1. 7. 2009 vložil admin

Vážení občané,
dnešním dnem začíná Obec Kravsko přijímat přihlášky k ubytování v nově postavených podporovaných bytech.
Pokračování článku »

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

USNESENÍ č. 5/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 12. května 2009

19. 5. 2009 vložil admin

Usnesení č. 5/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.4.2008 pana ing. Radima Šefčíka
a  pana Antonína Groisse
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2009.
3. Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2008.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 obce Kravsko, okres Znojmo.
4. Zpráva kontrolního výboru.
5. Zadání zakázek malého rozsahu.
6. Pronájem pozemku – Klempa
7. Školení kronikářů – schválení fin. náhrady
8. Nákup stolů a židlí do KD
9. Prohlídky bezpečnosti práce v obecních zařízeních.
10. Podporované byty – projednání materiálů.
11. Schválení Žádosti o dotace- Ošetření významných stromů na hrázi rybníka.
12. Přijetí dotace z JMK na akci „ Kravsko-oprava hřbitovní zdi“.
13. Příspěvek na nákup koloběžek pro MŠ – dopravní výchova.
14. II. etapa kanalizace.
15. Předání KD do nájmu.
16. Zpráva starosty.
17. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0
Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

Fotky okolí Kravska

13. 5. 2009 vložil admin

Pár panoramatických foteček okolí Kravska - rok 2009.
Autor: Jary Novák

 

V rubrice Fotogalerie |

Lidi jsou stále stejná čuňata

11. 5. 2009 vložil admin

Při nedělní procházce jsem narazili asi 300m od staré střelnice na “moc hezkou” černou skládku. Co naplat, lidi se nemění mávnutím proutkem a očekávat od nich, že se rychle změní je hudbou daleké budoucnosti. Podívejte se jak se krásně taková skládka v lese vyjímá.

Pokud sami narazíte na takový nešvar v okolí Kravska, udělejte pár foteček, pošlete, dáme je na stránky. Snad se někteří lidi zamyslí a odpadky dají tam kam patří, snad…

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby |

Závěrečný účet obce za rok 2008

17. 4. 2009 vložil admin

Závěrečný účet obce Kravsko za rok 2008

V rubrice Závěrečný účet |

Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ - výzva

8. 4. 2009 vložil admin

Výzva k podání nabídky a poskytnutí zadávací dokumentace k veřejné zakázce zjednodušeného podlimitního řízení na tuto stavbu.
Příloha (JPG)

V rubrice Ostatní |

USNESENÍ č. 4/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 19. března 2009

6. 4. 2009 vložil admin

Usnesení č. 4/1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO konaného 29.1.2009  pana Jaromíra  Kuřítku a  ing. Radima Šefčíka
b/ následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2. Výběrové řízení na pronájem KD.
3. Projednání návrhu „Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod“.
4. Schválení textu „Výzvy k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení“.
5. Projednání mandátní smlouvy s panem Lubomírem Blechou – OSD.
6. Schválení podání „ Žádosti o poskytnutí úvěrových služeb“ ke KB.
7. Projednání „Smlouvy na pronájem nebytových prostor“- pronájem ČP.
8. VPP na rok 2009.
9. Žádost na MV o udělení dotace na „Zavádění ICT v územní veřejné správě“.
10. Smlouva s NASPA Hotels s.r.o. o likvidaci TDO.
11. Projednání materiálů DSO – kanalizace.
12. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:  6            Proti:     0                  Zdržel se:   0 Pokračování článku »

V rubrice Usnesení ZO |

Stanovení minimálního počtu členů volební komise.

vložil admin

V souladu se Zákonem č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, § 16 stanovuji pro volby, které se uskuteční ve dnech 5. a  6. června 2009 minimální počet členů volební komise  takto:

- minimální počet členů volební komise šest, včetně zapisovatele

V Kravsku 3. dubna 2009.
Mgr. František Moučka,starosta obce

V rubrice Ostatní |

Stránky (84): « První ... « 74 75 76 [77] 78 79 80 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...