Obec Kravsko

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko, které se uskuteční v úterý dne 4.07.2017

27. 6. 2017 vložil admin

v zasedací síni OÚ Kravsko.  Začátek v 19:00 hod.

PROGRAM

1. Organizační záležitosti.
2.  Rozpočtové opatření č. 3/2017.
3.    Protokol o kontrole matriky.
4.    Konečné vyúčtování přeložky „VN“ – Rybník.
5.    Plnění rozpočtu k 30.5.2017.
6.    Paní Irena Kabílková – dar.
7.    Veřejné osvětlení – závěrečné vyúčtování.
8.    Protokol závěrečného vyhodnocení akce – zateplení budovy č.p169
9..   Manželé Skřivanovi – Smlouva o zrušení předkupního práva.
10.  Ing. V. Freyová – informace ke koupi pozemků
11.  J. Touš – Žádost o odprodej pozemku.

V Kravsku 27.6.2017.
Mgr. František Moučka, starosta

Vyvěšeno: 27.6.2017

Sňato:

V rubrice Úřední deska, Pozvánky na ZO |

Vyhodnocení za rok 2016 - VaK Znojmo

15. 6. 2017 vložil admin

vyhodnoceni_ir_2016_vak_znojemsko.pdf
vykaz_zisku_a_ztraty_2016_vak_znojemsko.pdf
rozvaha_2016_vak_znojemsko.pdf
priloha_2016_vak_znojemsko.pdf
fin_2-12m_2016_vak_znojemsko.pdf
zprava_o_prezkumu_hospodareni_2016_vak_znojemsko.pdf
navrh_na_zaverecny_ucet_vak_znojemsko.pdf
schval_rozp_2017_vak_znojemsko.pdf
rozpoctovyvyhled_2018-2020__vak_znojemsko.pdf

V rubrice VaK Znojemsko |

Závěrečný účet DSO VAK za rok 2016

13. 6. 2017 vložil admin

zaverecny_ucet_-_vak.pdf

V rubrice Úřední deska, DSO |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 24.05.2017

2. 6. 2017 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Pavel Hofstetter a pan Aleš Hutař
c/ navržen následující program zasedání:
c/ navrženy následující změny programu:
Doplnit:
Bod č.16 – zařazení koupeného pozemku do majetku obce
Bod č.13: zrušit: Změna ÚP Obce Kravsko – projednání.
zařadit:-  Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb.
Bod č.17: Žádost o odpis pohledávky.
Bod č.18: Revitalizace vodní nádrže.
Bod č.19: Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah – Výrobní výbory.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1 - 2017“                                                            ( Příloha č. 1/4-2017) Pokračování článku »

V rubrice Úřední deska, Zápis ze ZO |

Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace severozápadní větev

31. 5. 2017 vložil admin

navrh_zaverecneho_uctu_dso_kanalizace_severozapadni_vetev.pdf
vykaz_fin_2-12_k_31_12_2016.pdf
inventarizacni_zprava_rok_2016.pdf
vykaz_zisku_a_ztraty_k_31_12_2016.pdf
vykaz_rozvaha-bilance_k_31_12_2016.pdf
vykaz_priloha_k_31_12_2016.pdf
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_rok_2016.pdf

V rubrice Úřední deska, DSO |

Rozpočtové opatření č. 2/2017

29. 5. 2017 vložil admin

Rozpočotvé opatření č.2 /2017

V rubrice Úřední deska, Rozpočet obce |

Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 3/2017 - stanovení části společného školského obvodu MŠ

26. 5. 2017 vložil admin

ozv32017.pdf

V rubrice Úřední deska, Dokumenty, vyhlášky |

Záměr poskytnutí daru

vložil admin

zamer-dar.pdf

V rubrice Úřední deska |

Stránky (69): « 1 [2] 3 4 5 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...