+420 515 255 131

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

06. 10. 2010 | admin
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kravsko č.5/2010-5/16  ze dne 22.9.2010

Název nemovitosti: Nebytové prostory

Orientační cena v Kč: Dle nabídek žadatelů. Minimální nabídka 100 Kč/ m2 / rok,  tj. 1 400 Kč/rok.

Umístění nemovitosti:
Nebytové prostory se nachází v obci Kravsko v budově OÚ čp. 12. Jedná se o pronájem nebytových prostor – kancelářská místnost, výměra  14 m2

Upozornění:
K ceně za pronájem místností dle uvedené výměry bude připočtena cena za energie( otop, el. energie, voda), která bude stanovena v rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Navrhovaný účel využití: Vhodné využití jako kancelář nebo provozovna ( bez  čekárny); přednost bude mít poskytování služeb občanům.

V nabídce uveďte:
- u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, nabídku ceny za pronájem, popis uvažovaného využití, kontakt ( telefon, e-mail)
- u fyzických osob : jméno a příj-mení,datum narození, trvalé bydliště, kontakt ( telefon, e-mail), nabídku ceny za pronájem, popis uvažovaného využití

Nabídky a připomínky doručte v zalepené obálce do 15. dnů ode dne zveřejnění, tj. do 18.10.2010, 12.00h. na Obecní úřad Kravsko.
Obálku označte: „ Pronájem kancelářské místnosti v budově OÚ Kravsko č. 12“, NEOTVÍRAT!
Na nabídky doručené po termínu nebude brán zřetel!
Obec Kravsko si vyhrazuje zrušení nabídkového řízení bez udání důvodu!

 Mgr. František Moučka, starosta obce