+420 515 255 131

Oznámení záměru pronájmu

04. 12. 2015 | admin
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
---------------------------------------------------------------------
Název nemovitosti:           č.p.: 41    KULTURNÍ DŮM
Umístění nemovitosti:      k.ú. Kravsko
Termín pronájmu:             od 1.1. 2016

Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:        4.12.2015
Sňato: