+420 515 255 131

Oznámení záměru pronájmu

23. 09. 2013 | admin
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
---------------------------------------------------------------------

Název nemovitosti: pozemek

Umístění nemovitosti: část. par.č. 546/1, 546/2, 546/3,546/4,546/5,553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333,336,  339,342,344,352,356, část parc.č. 266, část p.č. 113/1     113/31

Výměra:   18,0369 ha
Kultura:    orná

starosta obce: Pavel Hlávka

 

datum vyvěšení: 23.09.2013
datum sundání: 12.10.2013