+420 515 255 131

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kravsko

28. 05. 2015 | admin
Starosta obce Kravsko v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,§17, odst.2 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů

oznamuje, že

1. Volby do zastupitelstva obce Kravsko se uskuteční  v sobotu dne 13.06.2015 od  7.oo do 22.oo hodin
2. Volby se uskuteční v budově obecního úřadu č.p. 12
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány volební lístky 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Mgr. František Moučka, v.r.
starosta obce