+420 515 255 131

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

09. 10. 2013 | admin
Starosta obce Kravsko podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 55 zák. a vyhl. MV ČR č. 233/2000 Sb. a ve znění zák.č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb. a zák.č.204/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že

1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25.října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26.října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Volby se uskuteční v budově obecního úřadu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány volební lístky 1 den přede dnem voleb do Parlamentu ČR. Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Pavel Hlávka, starosta obce
V Kravsku  dne 09.10.2013

datum vyvěšení: 9.10.2013
datum sundání: 1.11.2013