+420 515 255 131

Oprava komunikace Na Kopec a V Koutech

07. 09. 2015 | admin
Vážení občané,
Dostáváme se do závěrečné fáze budování kanalizace v naší obci. Byly ukončeny výkopy stok splaškové a povrchové kanalizace v celkové délce 3,7 km. V současné době se započalo s úpravami komunikací.
Generální opravou projdou dvě hlavní místní komunikace.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE  „NA KOPEC“ a MÍSTNÍ KOMUNIKACE „ V KOUTECH“.
Celková délka těchto komunikací je cca 1 100 m. ( 3 850 m2)
Na těchto komunikacích dojde k položení nových  obrubníků ( cca 2,2 km), nových chodníků a odstavných ploch. Povrch vozovek bude recyklován a budou na něj položeny dvě vrstvy asfaltu.
Takto rozsáhlá práce si vyžaduje úplnou uzávěrku obou komunikací.
Komunikace „NA KOPEC“  i  „V Koutech“ jsou uzavřeny od pátku dne 4.9.2015 do konce září letošního roku.
Firma SWIETELSKY , která provádí opravu komunikace „Na Kopec“ začala s pracemi ve čtvrtek dne 3.9.2015 a bude pokračovat v pracích i v sobotu a v neděli, kdy bude provádět přípravné práce pro recyklaci vozovky ( překopy komunikace pro položení průchodek, snižování vík kanalizace, odvoz zeminy apod.). Recyklace vozovky a následné pokládání obrubníků a asfaltů na komunikaci „NA KOPEC“ bude probíhat od pondělí 7.9.2015.
Firma IMOS zahájí opravu vozovky „V KOUTECH“ v průběhu příštího týdne.
Po celou dobu oprav těchto komunikací nelze na komunikace vjíždět, ani v jejich blízkosti parkovat !!!!

Od  pátku  3. 9. 2015  platí zákaz vjezdu a parkování na komunikacích „Na kopec“ a „V Koutech“ pro všechna vozidla (kromě vozidel zhotovitele) až do jeho odvolání.
Prosím, abyste tento požadavek respektovali a dodržovali !
Nevidím důvod, proč by někdo neměl tyto pokyny respektovat. V obci jsou průjezdné ostatní komunikace, které jsou od bytových domů v uzavřené části vzdáleny nejvýše 50m. V případě nutnosti bude zajištěn průjezd vozidlům záchranné služby.
POKYNY K DOPRAVĚ:
K průjezdu obcí je zajištěna objížďka kolem hájenky, polní cestou za zahradami, dále polní cestou mezi zahradami ke Kaidlovým, kolem Popovičových a jednosměrkou ke kapli.
Nákladní vozidla nebo dodávky musí použít lesní cestu přes Olbramkostel.
Přikládáme plánek objížďky.
Děkuji předem za pochopení. Věřím, že společně tuto náročnou situaci zvládneme.
František Moučka, starosta obce