+420 515 255 131

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

04. 12. 2015 | admin
Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obecní úřad Kravsko do 17.12.2015. Uzávěrka k podání žádosti je 17.12.2015 v 17.00 hodin.

V žádosti uvedou:
Jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, bydliště, předmět podnikatelské činnosti.
K žádosti přiloží:
- výpis z rejstříku trestů
- kopii podnikatelského oprávnění
- stručný životopis
Vše předají v zalepené obálce na OÚ Kravsko.

Zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr s provozováním KD.
Na základě pohovoru vybere komise jmenovaná Zastupitelstvem  obce Kravsko nového nájemce KD.
Obec Kravsko si vyhrazuje právo kdykoli, bez uvedení důvodu, zrušit konkurzní řízení

V Kravsku dne  04.12.2015.
Mgr. František Moučka, starosta