Obec Kravsko

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

29. 4. 2015 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko
pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční dne 13. června 2015
paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 29.04.2015    Mgr. František Moučka, starosta obce

V rubrice Úřední deska 2015 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...