Obec Kravsko

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

29. 8. 2014 vložil admin

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 52/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise Kravsko pro volby, které se uskuteční ve dnech10. a 11. října 2014 paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 29.8.2014
Pavel Hlávka, starosta obce
Vyvěšeno :  29.08.2014
Sejmuto :  11.10.2014

V rubrice Úřední deska 2014 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...