+420 515 255 131

Jmenování zapisovatele

04. 10. 2013 | admin
V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., § 14e odst.7, o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise pro volby, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013paní Annu Jaskulovou, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.

V Kravsku dne 4.10.2013.
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 4.10.2013
datum sundání: 29.10.2013