+420 515 255 131

Jmenování zapisovatele

01. 12. 2012 | admin
V souladu se zákonem č. 275/2012 Sb.,§ 14, odst 1, pism. c, o volbě prezidenta republiky a vyhlášky č. 294/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbě presidenta republiky
JMENUJI ZAPISOVATELEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE KRAVSKO
pro volby, které se uskuteční ve dnech  11.1. a 12.1. 2013 I.kolo, případně 25.1. a 26. 1. 2013 II.kolo paní ANNU JASKULOVOU, nar. 8.1.1942, bytem Kravsko 101.
v Kravsku dne 1.12. 2012      

Pavel Hlávka
starosta obce

datum vyvěšení: 1.12.2012
datum sundání: 17.12.2012