+420 515 255 131

Hlášení rozhlasu

29. 05. 2015 | admin
Vážení občané, od pondělí 1. června 2015 nás čeká v celé obci ztížená dopravní  situace.
Budou zahájeny úplné uzavírky dvou stěžejních komunikací v obci. Komunikace k PLENKOVICÍM a komunikace v KOUTECH.

1.Úplná uzavírka komunikace  k Plenkovicím.
Od 1.6 do 7.6. bude úplná uzavírka komunikace v úseku od mostu k Podsklanovým. Důvodem jsou překopy komunikace za účelem budování domovních přípojek. Objízdná trasa:  Plenkovice, Přímětice, Mramotice, Kravsko a zpět. Veřejná doprava: V tomto týdnu budou všechny autobusy odjíždět ze zastávky u kovárny, kde bude vyvěšen výlukový jízdní řád. Zastávka u „staré školy“ bude na tuto dobu uzavřena.

2.  Úplná uzavírka komunikace V KOUTECH
Od pondělí 1. června se začne se stavbou kanalizačních stok V KOUTECH. Uzavírka bude trvat do 1. srpna 2015. ( Zhruba 2 měsíce.) Vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám v této lokalitě            bude CELÝ PROSTOR KOUTŮ UZAVŘEN PRO  PROVOZ MOTOROVÝCH VOZIDEL s výjimkou vozidel zhotovitelské firmy. Stavba začne ve směru od Divišových k čerpací stanici. Po komunikaci směrem ke kapli budou jezdit těžká pracovní vozidla, která budou odvážet vytěžený materiál. Vzhledem k tomu, že komunikace V KOUTECH je úzká, žádáme řidiče, aby zaparkovali svá vozidla mimo prostor KOUTŮ  a umožnili tak plynulý, bezpečný a bezproblémový průběh stavby.

Obyvatele žádáme , aby se v tomto prostoru pohybovali co nejméně, opatrně, obezřetně. Rodiče žádáme, aby poučili své děti o chování na komunikaci v celém prostoru pracoviště.
Objízdná trasa: Polní cestou za zahradami k Drozdovým a komunikací NA KOPCI do středu obce. Věříme, že celou situaci pochopíte, a že svým ukázněným , vstřícným chováním přispějete k plynulému a bezpečnému průběhu prací.
Děkujeme za pochopení.
starosta