+420 515 255 131

Hlášení

12. 05. 2015 | admin
1.    Vážení občané, z důvodů přeložky plynového vedení v KOUTECH mezi č.p. 59 – č.p. 30 dojde od pondělí dne 12. května do pátku dne 15. května k uzavření místní komunikace.
Komunikace bude neprůjezdná!  Objízdná trasa povede polní cestou přes Kopec. Stav komunikace na kopci je v současné době špatný, vyžaduje opatrnost a trpělivost při jízdě.
Vzhledem k tomu, že v místě překládky je komunikace velmi úzká a budou se zde pohybovat pracovní vozidla, žádáme občany, aby se chovali ukázněně , trpělivě a opatrně.
Rodiče žádáme, aby poučili své děti o bezpečném pohybu na komunikaci a v okolí pracoviště! Řidiči, zaparkujte svá vozidla mimo komunikaci v Koutech tak, aby byla zajištěna  průjezdnost pro vozidla zhotovitelské firmy. Při těchto pracích se nepředpokládá přerušení dodávek plynu do domácností.
Děkujeme za pochopení!

2.Od pátku dne 8. května se otevírá k provozu pro veřejnost sportoviště.   K dispozici bude hřiště na tenis, malou kopanou, košíkovou, odbíjenou a atletický areál.
Provozní doba:  sobota, neděle, svátky : od 14.00 do 18.00  hod.
ve všední dny :               od 15,00 do 19,00 hod.