+420 515 255 131

Finance a veřejná správa

Portál veřejné správy České republiky
Potřebujete-li adresu konkrétního úřadu, sháníte aktuální znění zákonů nebo si nevíte rady ve své životní situaci? Veškeré tyto informace najdtete právě zde. Správcem Portálu veřejné správy je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace.
portal.gov.cz

Obchodní rejstřík
Výpis z obchodního rejstříku a další informace poskytující všechny složky resortu Ministerstva spravedlnosti
www.justice.cz

Katastr nemovitostí
Tento server umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí.
nahlizenidokn.cuzk.cz

Registr ekonomických subjektů
Rekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.
wwwinfo.mfcr.cz

Integrovaný portál MSPV
Server Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete informace z oblastí služeb zaměstnanosti, státní sociální podpory, Evropské unie nebo užitečné místní informace.
portal.mpsv.cz