+420 515 255 131

Delegování členů okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Kravsko,

15. 05. 2015 | admin
které se konají dne 13. června 2015

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., § 17, odst . 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  jmenuji okrskovou volební komisi ve složení :

Jaskulová Anna    -   Kravsko 101       - zapisovatelka
Fabiánová Petra   -   Kravsko 42      -   Pro rozvoj Kravska
Jordánová Marie   -   Kravsko 105      -   KSČM
Antonín Alexa       -   Kravsko 5     -   Sdružení nezávislých kandidátů pro Kravsko
Štefan Meluš        -   Kravsko 6      -   jmenování starostou obce
Pavla Petzová      -   Kravsko 153      -   jmenování starostou obce

V Kravsku dne 14. května 2015
Mgr. František Moučka
starosta obce